Katalog

Kişisel Bilgiler

İletişim Bilgileri

Eğitim Durumu

İş Geçmişi

İş ilişkisi kapsamında kişisel verilere ilişkin Beyan ve Rıza Onay Formu'nu onaylıyorum.
İş ilişkisi kapsamında KVKK Aydınlatma Metni'ni okudum.
Bu Aday Bilgi Formu'nda verdiğim bilgilerin, yazdıklarımın muhtemel bir hizmet akdine esas teşkil ettiğini; bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedileceğini teyit ve beyan ederim.